Category Archive: Matematika i računarstvo

Feb 26

Skupovi brojeva i njihova proširenja i neka svojstva tih skupova (elementarno)

Prirodni brojevi Prirodni brojevi bi trebali svakome biti poznati, to su brojevi koje možemo definirati na ovaj način: “Prirodni broj je broj koji nam kaže koliko elemenata ima neki neprazan skup.” Skup prirodnih brojeva je skup {1,2,3,,,.k,…} i, počevši od broja 1, možemo doći do bilo kojeg prirodnog broja na način da dodajemo 1 onoliko puta …

Continue reading »

Feb 06

O prostim brojevima i nekim otvorenim pitanjima o njima

Uvodna riječ U ovom kratkom članku iznijet ću neke istine o prostim brojevima kao i neke slutnje koje još uvijek nisu dokazane, jer, tko zna, možda ih baš netko od čitatelja ovog članka jednog dana dokaže, ako se zaljubi u matematiku i spoznaje do kojih se dolazi unutar nje. Onaj tko se bude ozbiljnije bavio sa …

Continue reading »

Mar 26

Srećan rođendan gospodine Erdös

Srećan rođendan gospodine Erdös! Da je živ danas, Paul Erdös bi imao 100 godina. Bio je najproduktivniji matematičar sa preko 1500 radova. Ostavio je veliki doprinos u teoriji grafova, kombinatorici, teoriji skupova, teoriji verovatnoće, teoriji brojeva… Bio je poznat kao veliki ekscentrik. Preporuka za danas je dokumentara o Erdös-u “N is a number” About More …

Continue reading »

Aug 11

Kupatilo i kvarkovi

Kada ispuštate vodu iz kade, videćete da ona počinje da stvara vrtloge oko odvoda. Slično se dešava ako dobro promućkate flašu sa vodom, potom skinete čep i pustite je da izlazi iz flaše. Za fizičara Dejvida Tonga (David Tong) sa Kembridže, brčkanje u kadi, nije brčkanje kao za većinu drugih ljudi, već i izazov da …

Continue reading »

Nov 16

Kolmogorov srednjoškolcima

Andrej Kolmogorov (1903 – 1987). sovjetski matematičar, ostao je upamćen kao jedan od najvećih matematičara 20. veka. Njegovi doprinosi su brojni: razvio je teoriju verovatnoće, topologiju, teoriju turbulencije, klasičnu mehaniku i računarsku kompleksnost. Sa svojim učenikom V. I. Arnoldom rešio je 13. Hilbertov problem. Učestvovao je i u okeonografskoj misiji.     Međutim malo je …

Continue reading »

May 26

Hilbertov hotel

putnici

Krajem februara sam dobio e-mail poruku od čitaoca pod imenom Kim Forbs. Njen šestogodišnji sin Ben pitao ju je matematičko pitanje na koje ona nije mogla odgovoriti, a ona se nadala da bih ja mogao da pomognem: Danas je 100. dan u školi. Bio je veoma uzbuđen i rekao mi je sve što zna o broju …

Continue reading »

Apr 06

Fraktali – VI deo – Svuda oko nas

drvo_fraktal

Od početkа ubrzаnog istrаživаnjа u ovoj oblаsti frаktаli su nаđeni – svudа. Ovde ćemo pokušаti dа dаmo tek krаći prikаz uglаvnom neočekivаnih povezаnosti ovih čudnih mаtemаtičkih objekаtа sа reаlnim svetom, te tаkođe i kаko su se frаktаli umešаli u ljudske delаtnosti sve do umetnosti. Pođimo od rаčunаrstvа. Jedna od osnovnih primena jeste simulirаnje frаktаlа postojećih …

Continue reading »

Mar 02

Matematika Facebook-a

Fejsbuk je najpopularniji sajt današnjice, sa preko 250 miliona registrovanih korisnika. Preko njega praktično možete da upravljate celokupnim socijalnim životom – da stvarate i raskidate prijateljstva, ugovarate i prisustvujete sastancima, organizujete dešavanja, venčavate se, dodajete decu, rođake, čak i da gradite farmu i igrate poker.  Međutim, Fejsbuk se može sagledati i na mnogo drugačiji, naučni …

Continue reading »

Oct 09

Fraktali – V deo – Haos

Krаtko rečeno, može se reći dа teorijа hаosа izučаvа sisteme koji su nа duže stаze potpuno nepredvidivi. U sistemimа koje proučаvа ovа teorijа, međutim, nemа slučаjnih procesа, ti sistemi se ponаšаju sklаdno određenim determinističkim zаkonimа i prаvilimа. Zbog toga se ovakve pojаve često nаzivаju determinističkim hаosom. Svoju primenu ovа oblаst nаlаzi u ogromnom broju nаučnih …

Continue reading »

Older posts «

Slider by webdesign