«

»

May 16

Isak Njutn

Isak Njutn je bio engleski fizičar, matematičar i astronom, a bavio se i mnogim drugim poslovima tokom svog života. Njutn se smatra jednom od najsvetlijih ličnosti u istoriji nauke.


Detinjstvo i školovanje

Njutn je prevremeno rođen u mestu Vulstrop blizu Grantama u Engleskoj na Božić 25. decembra 1642 prema Julijanskom kalendaru (4. januara 1643. prema Gregorijanskom. Njutnov otac umro je pre njegovog rođenja.
Školovanje je započeo u školi u Vulstropu, da bi sa dvanaest godina pošao u školu u Grantamu. Iako je njegova majka imala ambiciju da od njega načini farmera, 1661. godine Njutn upisuje Triniti koledž u Kembridžu. Predavanja na Triniti koledžu tada su bila zasnovana na Aristotelovom učenju, starom dvadeset vekova i pre svega pogrešnom. Na svu sreću, Njutn se poveo za delima Dekarta, Galileja, Kopernika i Keplera. Njutn završava koledž 1665. godine.

Ser Isak Njutn

Infinitezimalni račun

Tokom školovanja na Triniti koledžu Njutn je otkrio generalizovanu binomnu teoremu, a kasnije ke klasifikovao krive konusnih preseka, bavio se Diofantskim jednačinama, pronalaženjem formule za broj π… 1669. godine nasledio je Isaka Beroua na mestu profesora matematike na Lukasovoj katedri.
Međutim, njegov najveći poduhvat u matematici predstavlja infinitezimalni račun, do koga su on i njegov savremenik Lajbnic došli nezavisno. Kraljevsko društvo, čiji je Njutn bio član, optužilo je Lajbnica da je plagirao Njutnove ideje o infinitezimalnom računu, što je kasnije uticalo na to da Britanija zaostaje za ostalim evropskim matematičarima čitav vek. Lajbnicove oznake i simboli, kao i diferencijalni račun bili su prihvaćeni na britanskom ostrvu tek u 19. veku.

Optika

Pre Njutna smatralo se da sve boje nastaju mešanjem crne i bele boje. Tome u prilog su govorili ogledi koje su izvodili Dekart i Robert Huk, no koji su bili isuviše neprecizni. Tek je Njutn uočio čitav spektar boja propuštajući snop bele svetlosti kroz trostranu staklenu prizmu. Smatrao je da svetlost ima dualnu – talasno-čestičnu prirodu. Kasnije je objavio svoje delo ”Optika”, koje je naišlo na kritike Roberta Huka, koji je smatrao da su glavne ideje ”Optike” uzete iz njegovog dela ”Mikrografija”, što je Njutna odvuklo od bavljenja optikom. Njutn i Huk ostali su u neprijateljskim odnosima do kraja Hukovog života.
U to vreme bili su korišćeni refraktorski teleskopi, koji su za objektiv koristili sočivo. Njutn je problem rasipanja bele svetlosti u sočivu rešio konstrukcijom reflektorskog teleskopa sa udubljenim ogledalom kao objektivom, danas poznatog kao Njutnov teleskop.

Univerzalna gravitacija i zakoni kretanja

1687. godine u manje od 400 primeraka, iz budžeta Kraljevskog društva i delom zahvaljujući sredstvima koje je obezbedio Edmund Halej sam, štampani su ”Matematički principi filozofije prirode”. Njutn u ”Principima” najpre definiše masu, silu, kretanje, a centralno mesto zauzimaju Njutnov zakon gravitacije (dva tela se privlače proporcionalno proizvodu svojih masa, a obrnuto proporcionalno kvadratu rastojanja između njih) i tri zakona kretanja (zakon inercije, zakon po kome je promena kretanja tela proporcionalna sili koja na to telo deluje i zakon akcije i reakcije), koja će postati stubovi klasične mehanike. Takođe se bavi i kretanjem nebeskih tela po eliptičnim putanjama i kretanjem tela po paraboli, kao i Dekartovim eterom i pitanjem plime i oseke.

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica

Smrt

Osim matematikom, fizikom, astronomijom i filozofijom, Njutn se bavio i hronologijom na bazi astronomskih proračuna, istorijom religije i teologijom, pre svega tumačenjem ”Biblije”, zatim alhemijom… Isak Njutn umro je 31. marta 1727. godine (po Gregorijanskom kalendaru), odbivši poslednju pričest.

Njutnov grob u Vestminsterskoj katedrali

1 comment

  1. andjela

    ♥♥♥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Slider by webdesign