Наука за свакога

 

 

Упркос бројним акцијама за популаризацију науке остаје утисак да је научна писменост и даље на недовољно високом нивоу, па смо се у том смислу подухватили превођења књиге Science for all Americans коју је америчко друштво за напредак науке (AAAS) објавило пре десетак година, а која је доступна на интернету. Дакле, ово је наш скромни допринос научном описмењавању јер верујемо да би превод могао бити од користи свима, не само онима које наука занима.

ВИВА ФИЗИКА

 

Садржај књиге:

 

Увод
Глава 1. Природа науке
Глава 2. Природа математике
Глава 3. Природа технологије
Глава 4. Физичка подлога
Глава 5. Животно окружење
Глава 6. Људски организам
Глава 7. Људско друштво
Глава 8. Створени свет
Глава 9. Математички свет
Глава 10. Историјски погледи
Глава 11. Заједничке теме
Глава 12. Стање духа
http://www.viva-fizika.org/nauka-za-svakoga/nauka-za-svakoga-c/glava-1-priroda-nauke-c/

Глава 1: Природа науке

    Током људске историје, развијене су бројне повезане и проверене идеје о физичком, биолошком, психолошком и социјалном свету. Те идеје су омогућиле наредним генерацијама да постигну свеобухватно и још поузданије разумевање људске врсте и природне околине. Средства која се користе за развој ових идеја су посебне методе посматрања, размишљања, експериментисања, и провере. Ова средства …

View page »

Глава 2: Природа математике

    Математика игра централну улогу у савременој култури те је за научну писменост неопходно основно разумевање њене природе. Дакле, свако треба да стекне увид у математику као део научног подухвата, да разуме природу математичког размишљања, и упозна се са кључним математичким идејама и вештинама.Математика се ослања на логику и креативност, a изучава се због …

View page »

Глава: 8 Κонструисани (дизајнирани) свет

На известан начин, знатан део нашег света је конструисан — обликован и контролисан, углавном употребом технологије — у складу с оним што сматрамо нашим интересима. Довели смо Земљу до тачке где наша будућа добробит у великој мери зависи од тога како развијамо, користимо и обуздавамо технологију. С друге стране, то зависи од нашег разумевања технологије …

View page »

Увод

Ово је књига о научној писмености. „Наука за свакога“ (у оригиналу, Science for All Americans) садржи скуп препорука о потребном знању и начину размишљања од суштинског значаја за живот у свету обликованом науком и технологијом. У наставку се укратко износи како се дошло до препорука и описује њихова природа и организација. Али прво да одговоримо …

View page »

Глава 3: Природа технологије

    Tехнологије је било откад је људи. Заиста, као почетак људске културе узима се појава обликовања оруђа. У целини, технологија је моћна сила у развоју цивилизације, тим више што јача њена веза с науком. Технологија је – попут језика, ритуала, система вредности, трговине и уметности – суштински део културног система и колико га обликује …

View page »

Глава 5: Животно окружење

    Људи се већ дуго занимају за живе ствари – колико различитих врста постоји, како изгледају, где живе, како су повезане и како се понашају. Научници траже одговоре на ова и многа друга питања о организмима који настањују Земљу. Прецизније, они настоје да развију концепте, начела и теорије који омогућавају људима да боље разумеју …

View page »

Глава 6: Људски организам

    Колико год да смо ми људи слични другим врстама, јединствени смо међу земаљским облицима живота по способности да користимо језик и мисли. Еволуцијом великог и сложеног мозга, наша врста стекла је могућност да мисли, замишља, ствара и учи из искуства, што надалеко превазилази могућности свих других врста. Ми користимо ову способност да нашироко …

View page »

Slider by webdesign