O nama

Dobrodošli na Viva Fiziku!

Ova stranica namenjena je onima koji, poput nas, veruju da je nauka proces koji nas vodi ka razumevanju Prirode, na precizan, predvidljiv i pouzdan način i da radost saznanja i sposobnost razumevanja Prirode predstavlja jedno od najdragocenijih ljudskih iskustava.

Svi procesi i pojave u Prirodi danas dostupni našim čulima i instrumentima, od najsitnijih do najkrupnijih, od najbržih do najsporijih, dakle sve što vidimo golim okom, mikroskopom, teleskopom ili saznamo koristeći instrumente, sve može da se objasni delovanjem samo četiri sile (gravitaciona, eletromagnetna, nuklearna slaba i nuklearna jaka). To je možda najznačajniji civilizacijski doprinos fizike 20. veka.

Otuda naša fascinacija fizikom koju ovde želimo da podelimo sa vama.

Cilj ove stranice je da mladima približi nauku i dopuni školsko poznavanje prirodnih nauka, pre svega fizike i astronomije. Pored tekstova i vesti, postoji i forum na kojem posetioci razmenjuju znanja i nedoumice u vezi sa prirodnim naukama. Osim na forumu, u kategoriji ‘Pitaj fizičara’ možeš da postaviš pitanje na koje ćemo potražiti odgovor od profesionalnog istraživača.

Viva Fiziku pokrenuo je, tada gimnazijalac, Milija Jovičić 2005. godine. Tokom vremena je okupio grupu koja mu pomaže u održavanju stranice, a kojoj je zajedničko što veruje da naučnik:

- sistematski, kontrolisano i kritički ispituje Prirodu s ciljem da objasni ono što je već vidjeno i predvidi što još nije

- razmatra samo hipoteze koje mogu biti testirane

- sledi hipoteze koje ne protivureče eksperimentu

- razmatra samo teme koje čine svet predvidljivijim

- predstavlja svoj rezultat tako da mogu da ga ponove i provere drugi kvalifikovani naučnici

- svoj rezultat objavljuje u naučnim časopisima, a ne u novinama, blogu ili na Viva-fizici

Glavni urednik portala

dr Slobodan Macura – macura[at]mayo.edu

Urednici

Milija Jovičić – milija.jovicic[at]gmail.com

Marija Janković – marija.jankovic91[at]ymail.com

Mateja Bošković – starpie_90[at]yahoo.com

Dušan Pavlović – pmg.pavdu[at]gmail.com

Tehnički urednik

Petar Marković – peleplay[at]gmail.com

Slider by webdesign