Saradnja

Pozivamo zainteresovane posetioce za saradnju da nam se jave.

Komentarišite tekstove, predlažite teme tekstova, postavljajte pitanja, a mi ćemo se potruditi da Vam odgovorimo. Pridružite nam se na forumu da diskutujemo o zanimljivim naučnim problemima, postavite nam pitanje, učite sa nama. Mogućnosti su neograničene…

Ukoliko želite da i Vi pišete za Viva fiziku, javite nam se. Osnovni uslovi koje tekstovi moraju ispuniti jesu da nema naučnih, pravopisnih ili gramatičkih grešaka. Neophodno je da tekst bude jasno napisan, sa izbegavanjem stručnog žargona i stranih reči tamo gde je to moguće. Potrebno je imati na umu da je Viva-fizika portal namenjen prvenstveno mladima, pod čime podrazumevamo učenike osnovnih i srednjih škola, kao i studente. Naravno, autorska prava na tekst i dodatne priloge moraju pripadati autoru ili se mora posedovati dozvola za njihovo korišćenje.

Tekstovi na Viva-fizici najčešće imaju formu kraćih tekstova, vesti ili dužih članaka (preko 350 reči), uz koje je obavezno dostaviti kraći sažetak. U cilju zadržavanja kvaliteta sadržaja portala, od saradnika tražimo i da uz svaki članak navedu i korišćene izvore. Tekstove po pristizanju pregleda član uredništva portala i objavljuje nakon eventuelnih ispravki, izmena i dopuna, načinjenih uz saradnju autora.

Ukoliko želite da nam se pridružite u naporima da Viva fizika bude što bolja, pišite nam na:

milija.jovicic[at]gmail.com

Slider by webdesign