Tag Archive: skupovi brojeva

Feb 26

Skupovi brojeva i njihova proširenja i neka svojstva tih skupova (elementarno)

Prirodni brojevi Prirodni brojevi bi trebali svakome biti poznati, to su brojevi koje možemo definirati na ovaj način: “Prirodni broj je broj koji nam kaže koliko elemenata ima neki neprazan skup.” Skup prirodnih brojeva je skup {1,2,3,,,.k,…} i, počevši od broja 1, možemo doći do bilo kojeg prirodnog broja na način da dodajemo 1 onoliko puta …

Continue reading »

Slider by webdesign